1. Duše nesmrtelných
2. Vzývání úterní
3. Jáma pekel
4. Lucifer
5. Za smlouvou pekelnou
6. Přivítej smrt
7. Šánecto

 

DUŠE NESMRTELNÝCH

Chystáme peklo všech sedmi stupňů
Divoké zvěře příšerný kvil
Pohřebních kytar, válečných bubnů,
Vzývání duchů, okultních sil!

Zdalipak zemřem, to těžko říct
V skleněné kouli jasný obraz
Na druhém břehu mrtvolný klid
Zkoušíme přeplout, marně a zas!

Hudba nesmrtelných duší
Hudba démantových mozků
Poslední temno, z naděje strach
Zástupy Ďáblových duší
Cáry zbytečných nářků
Všemocný Hádés promění v prach!

Jsme odsouzeni k věčnému bdění
Bezedné prázdno, Satanův trest
Výpary z bažin, myšlenek tlení
Náš osud jinam nemůže vést!

Jedinou spásou je sedmý živel
Všude je cítit náš sílící dech
Hluboko v zemi chápe náš úděl
Černý drak hřímá-naděje všech!

Hudba nesmrtelných duší
Hudba démantových mozků
Poslední temno, z naděje strach
Zástupy Ďáblových duší
Cáry zbytečných nářků
Všemocný Hádés promění v prach!

VZÝVÁNÍ ÚTERNÍ

Přijďte géniové bojovní, kteří uskutečňujete řád
Nejvyššího pána vesmíru nad vojem svého Belzebuba
Přijďte mi pomoci v díle jež podnikám ve jménu …

… třetího zářícího světla temnoty
buďte mi nakloněni a vyslyšte prosby, jež k Vám vysílám
každé úterý skrze pantakl ve jménu toho jenž poroučí duchům nejhroznějším

Ariel - Astaroth - Belzebub - Belial - Leviathan
Ariel - Astaroth - Belzebub - Belial - Leviathan
Ariel - Astaroth - Belzebub - Belial - Leviathan

JÁMA PEKEL

Vesnice hoří nocí jdu sám
Zkrátím si cestu přes pole lán
Obklopen dýmem, na konci sil
Ač smysl neznám, jasný mám cíl
Vědomí ztrácím a přece bdím
Vede mě Ďábel - tam dolů k svým!

Snad jsem již mrtev pro tento svět
Satan však sílu vrací mi zpět
Konečně vidím pekelný chřtán
Do žhavých temnot vřele jsem zván
S tělem již nehmotným přicházím blíž
Za mnou se zavírá železná mříž!

Teď sloužím Ďáblu smrtí a zlem
Roznáším zkázu, jsem démonem
V každém stavení černý oltář
Na každém obraze je moje tvář
S hrozivým smíchem vracím se sem
Příznivci Ďábla padaj na zem

Černá je touha, bledá však krev
Kdo není vyvolen, sklidí můj hněv
Marně se pachtí, modlí a sní
Démonem stát se ne každý smí
Posedlí vztekem vesnici boří
Marně vše dělají marně stoh hoří!

ZA SMLOUVU PEKELNOU

O theo omnipotens qui de nihilio cuncta creasti, 
Per virtutem tuorum ineffabilium nominum 
Erigion, Adonai, Elohim,
da his creaturis quas ad nostrum usum efficaciam at alia omnia possui perificare,
Sanctificare per aspersionem et adorationem sutate precor Fausta, Faustagon, 
Barocheido, Gedi, Godita, Maton, Igion, Amen.

Jediná zbývá cesta, končí však záhubou
Jediná zbývá cesta, za smlouvou pekelnou!

Mou duši rozleptává zkázy neklid
Začínám doufat, nabírám víru
Zasranej exorcismus - marná snaha
Věčného ohně nezruší sílu!

To Ďábel umožnil mi pochopit zlo
Tisíckrát díky, sláva tobě
V temnotách nenašel jsem zradu a lež
Obracím kříže na svém hrobě!

Jediná zbývá cesta, končí však záhubou
Jediná zbývá cesta, za smlouvou pekelnou!

PŘIVÍTEJ SMRT

Hrob opuštěný
Ranní mlhou orosený
A na něm kámen bezejmenný
Jenom ty kříže obrácený.

Však nová rakev připravená
Z neproschlých prken vyrobená
Černými hřeby posázená
Nečistou silou požehnaná.

Přivítej smrt - rakev čeká
Přivítej smrt - hrobník smeká

Touha po smrti je silnější než já
Opouštím svět ve jménu Ďábla
Ve jménu toho, v koho teď věřím
Do jeho péče svou duši svěřím

Mé tělo vnímá jen mrtvý mech
Zatuchlý břečťan a světa bědný vzdech
Ta jáma totiž, to není hrob
Ale jeden ze vstupů do říše zlob!

Přivítej smrt - rakev čeká
Přivítej smrt - hrobník smeká

 

ŠÁNEČTO

 

nemA. Ohélz do sán vabz ela ínešukop v sán ďevuen a můkíniv mišan emítšuopdo ym i žokaj yniv ešan mán ťsupdo a send mán jed íšjedzev šán bélch imez an i kat iben v okaj ávt élův ďub évt ívtsvolárk ďjiřp évt onémj es těvsop chíseben an isj žnej šánečto.
Šánečto, šánečto ….